Sommarlovet.se

Jag gick mig ut en afton

Text: Okänt

Jag gick mig ut en afton,
uti en lund så grön.
Jag gick mig ut en afton,
uti en lund så grön.
Där mötte mig en flicka
så fager och så skön, skön, skön,
där mötte mig en flicka
så fager och så skön.

Hon lova mig sitt hjärta,
hon lova mig sin hand.
Hon lova mig sitt hjärta,
hon lova mig sin hand.
Vi knöto, vi knöto
förtroeliga band, band, band,
vi knöto, vi knöto
förtroeliga band.

De banden, som vi knöto,
dem ingen lossa kan,
de banden, som vi knöto,
dem ingen lossa kan.
Blott döden, blott döden
kan lossa dessa band, band, band,
blott döden, blott döden
kan lossa dessa band.

Jag gick mig ut en afton är en folkvisa och danslek som är populär att använda vid dans kring midsommarstången i Sverige. Alla deltagare börjar med att dansa efter varandra likt vanlig ringdags. Vid textraden "där mötte mig en flicka" tar alla pojkar var sin flicka i handen och när sedan "hon lova mig sitt hjärta, hon lova mig sin hand" sjungs så stannar paren och pojken lägger sin högra hand på sitt hjärta för att därefter sträcka den till flickan. När textraden sjungs igen gör pojken samma sak med sin vänstra hand så att paren kan dansa vidare tillsammans.