Sommarlovet.se

Den blomstertid nu kommer

Text: Israel Kolmodin / J.O. Wallin

1.
Den blomstertid nu kommer
med lust och fägring stor.
Du nalkas, ljuva sommar,
då gräs och gröda gror.
Med blid och livlig värma
till allt som varit dött,
sig solens strålar närma,
och allt blir återfött.

2.
De fagra blomsterängar
och åkerns ädla säd,
de rika örtesängar
och lundens gröna träd,
de skola oss påminna
Guds godhets rikedom,
att vi den nåd besinna
som räcker året om.

3.
Man hörer fåglar sjunga
med mångahanda ljud,
skall icke då vår tunga
lovsäga Herren Gud?
Min själ, upphöj Guds ära,
stäm upp din glädjesång
till den som vill oss nära
och fröjda på en gång!

4.
Du milde Jesu Kriste,
Vår glädjesol och sköld,
Ditt ljus och hägn ej briste,
Uppvärm vårt sinnes köld.
Giv kärlekseld i hjärta
Men dämpa lustans brand;
Vänd bort all sorg och smärta
Med mild och mäktig hand.

5.
Du Sarons blomster sköna,
Du lilja i grön dal,
Ack, värdes själen kröna
Med alla dygders tal.
Av Sion må hon fuktas
Med nådens dagg, att hon
Förskönas och befruktas
Som ros på Libanon.

6.
Välsigna årets gröda
Och vattna du vårt land.
Giv oss nödtorftig föda,
Välsigna sjö och strand.
Av himlen drype fetma,
Bespisande vår jord,
Och flöde nådens sötma
Till oss av livets ord.

Den blomstertid nu kommer är en psalm från år 1695 med text av Israel Kolmodin. Den har skrivits om flera gånger, bland annat av Johan Olof Wallin som år 1819 gjorde en bearbetning av texten till den version som finns ovan. Den senaste omskrivningen gjordes år 1979 av Britt Gerda Hallqvist och berörde de sista två verserna. Melodin räknas som en svensk folkmelodi eftersom dess kompositör är okänd. I 1986 års psalmbok, där psalmen återfinns som nummer 199, används melodin även för psalmerna Som spridda sädeskornen, Som sol om våren stiger och Den blida vår är inne.

Psalmen är i dag en av de mest omtyckta svenskspråkiga sommarpsalmerna, vars tre första verser ofta sjungs på skolavslutningar inför sommarlovet i Sveriges skolor. Även i Finland har Den blomstertid nu kommer en viktig roll vid skolavslutningarna. I de svenskspråkiga skolorna sjunger man den svenska originalversionen medan man i de finskspråkiga skolorna sjunger den finska översättningen med titeln Suvivirsi.