Raketen

Raketen är en kort och rolig danslek som förekommer vid dans kring midsommarstången på midsommarafton, ofta som avslutning av dansandet. Till skillnad från de flesta andra midsommardanser dansas raketen inte runt midsommarstången, utan utförs ståendes på platsen, gärna med en lekledare i mitten. Man talar ibland om att klappa raketen.

Så gör man

1.
Alla deltagare börjar långsamt klappa händerna, samtidigt som överkroppen och armarna svänger sidledes mellan axlarna.

2.
Tempot i klappandet ökas successivt.

3.
Tempot i klappandet ökas än mer, samtidigt som deltagarna börjar stampa med fötterna i marken.

4.
Deltagarna sätter en hand framför sin egen mun, för att simulera ett ljud av en raket som startar.

5.
Leken avslutas med att alla kastar armarna upp mot himlen, hoppar och simulerar ett ljud likt en raket som lyfter från marken.