Små grisarna

Små grisarna är en sång och danslek med samma melodi som Små grodorna. Istället för att hoppa som små grodor som i ursprungsleken, hoppar alla deltagare som små grisar. Vid "båd öron, båd öron" viftar alla med händerna vid öronen och när "och svansar hava de" sjungs viftar alla med händerna bak för att illustrera en grisknorr.

Text

Små grisarna,
små grisarna
är lustiga att se.
Små grisarna,
små grisarna
är lustiga att se.

Båd öron, båd öron,
och svansar hava de.
Båd öron, båd öron,
och svansar hava de.

Å nöff nöff nöff,
å nöff nöff nöff,
å nöff nöff nöff nöff nöff.
Å nöff nöff nöff,
å nöff nöff nöff,
å nöff nöff nöff nöff nöff.