Sommarlovet

Sommarlovet är ett skollov som infaller när det land som berörda skolor ligger i har sommar. I Sverige är sommarlovet det överlägset längsta skollovet, följt av jullovet och några andra veckolånga lov. Lovet pågår mellan vårterminen och höstterminen, vanligen från veckan före midsommar till och med mitten av augusti, men exakta datum för skolavslutning och skolstart skiljer sig från län till län.

Sommarlovet infördes i mitten på 1800-talet i Sverige, i samband med att den obligatoriska folkskolan introducerades år 1842. Läsåret anpassades efter det gamla bondesamhället eftersom barnen behövdes hemma på sommaren för att hjälpa till i jordbruket. I dag är Sverige inte längre ett bondesamhälle, och den långa sommarledigheten förknippas istället med mycket fritid för skoleleverna, även om vissa, speciellt äldre tonåringar, väljer att ha ett sommarjobb.

Skolavslutning

Det är vanligt att sommarlovet inleds med en avslutning i skolan eller i kyrkan, där lärare, elever och anhöriga samlas och sjunger sommarsånger som till exempel Den blomstertid nu kommer, I denna ljuva sommartid och Idas sommarvisa.

På senare år har en konflikt mellan traditionen att samlas i kyrkan och principen om religionsfrihet debatterats flitigt. Bland annat har det ifrågasatts om det är möjligt att fira skolavslutningar i kyrkan och, i så fall, vilka inslag som kan godtas. Skollagen säger bland annat att den svenska skolan är icke-konfessionell, vilket innebär att det inte får förekomma religiösa inslag i utbildningen. Det gäller även vid skolavslutningar.

Nedräkning

Hitta din egen nedräkning till sommarlovet och andra speciella dagar som inträffar under sommaren. Det är gratis, kräver ingen registrering och tar endast ett par sekunder. Spara nedräkningen som startsida och dela med dina vänner!

Är det sommar nu?