Domaredansen

Domaredansen är en svensk folkvisa tillika ringlek som passar utmärkt för dans runt midsommarstången. Leken går ut på att alla deltagare går runt i en ring sjungandes visan. En utvald person (den så kallade domaren) går runt inne i ringen och låtsas hålla ett tänt ljus i handen som hen lyser de gående i ansiktet med. Om personen som lyses upp av ljuset ler får hen erlägga pant. Vanligtvis lyder slutstrofen ”har du drömt om din käresta i natt, skall du mot ljuset le”, men ibland används äldre versioner där texten är "om du sovit hos din käresta i natt" eller ”har du varit hos kärestan din”.

Text

Nu vilja vi begynna en domaredans,
Men domaren är inte hemma! (alt. Medan domaren själv är hemma)
Och alla de som i domaredansen gå
Deras hjärtan skola brinna!
Alla säga de: hå, hå, hå!
Alla säga de: nå, nå, nå!
Har du drömt om din käresta i natt,
skall du mot ljuset le (alt. skall du emot mig le).