Klappa händerna

Klappa händerna (engelsk titel If You're Happy and You Know It) är en sånglek som passar utmärkt att leka på midsommarafton. Samtidigt som alla deltagare utför lekens olika gester promenerar man runt midsommarstången. Gesterna kan förekomma i olika ordning, men leken börjar alltid med "klappa händerna" och avslutas alltid med "gör nu alltihop".

Text

Klappa händerna när du är riktigt glad. (klapp klapp)
Klappa händerna när du är riktigt glad. (klapp klapp)
Du kan också glädja andra
som på denna jorden vandra,
klappa händerna när du är riktigt glad. (klapp klapp)

Knäpp med fingrarna när du är riktigt glad. (knäpp knäpp)
Knäpp med fingrarna när du är riktigt glad. (knäpp knäpp)
Du kan också glädja andra
som på denna jorden vandra,
knäpp med fingrarna när du är riktigt glad. (knäpp knäpp)

Slå på dina knän när du är riktigt glad. (knä knä)
Slå på dina knän när du är riktigt glad. (knä knä)
Du kan också glädja andra
som på denna jorden vandra,
slå på dina knän när du är riktigt glad. (knä knä)

Stampa fötterna när du är riktigt glad. (stamp stamp)
Stampa fötterna när du är riktigt glad. (stamp stamp)
Du kan också glädja andra
som på denna jorden vandra,
stampa fötterna när du är riktigt glad. (stamp stamp)

Säg ”Hej! Hej!” till vännen din som sitter där. (hej! hej!)
Säg ”Hej! Hej!” till vännen din som sitter där. (hej! hej!)
Du kan också glädja andra
som på denna jorden vandra,
säg ”Hej! Hej!” till vännen din som sitter där. (hej! hej!)

Gör nu alltihop om du är riktigt glad.
(klapp klapp, knäpp knäpp, knä knä, stamp stamp, hej! hej!)
Gör nu alltihop om du är riktigt glad.
(klapp klapp, knäpp knäpp, knä knä, stamp stamp, hej! hej!)

Du kan också glädja andra
som på denna jorden vandra,
gör nu alltihop om du är riktigt glad.
(klapp klapp, knäpp knäpp, knä knä, stamp stamp, hej! hej!)