Räven raskar över isen

Räven raskar över isen är en svensk folkvisa som ofta sjungs vid dans på midsommarafton. Den första delen i varje vers dansas som vanlig ringdans. Vid "så här gör..." stannar alla i ringen upp och imiterar det som sjungs, till exempel niger flickorna och pojkarna (gossarna) bugar. När "får vi lov..." sjungs så snurrar var och en runt och klappar händerna. Visans olika roller brukar variera men inledningsvis sjungs vanligen flickornas eller gossarnas visa. Andra roller som är vanliga är Grin-Olle och Skratt-Olle.

Text

Räven raskar över isen,
räven raskar över isen.
Får vi lov, ja får vi lov
att sjunga flickornas visa?
Så här gör flickorna var de går,
och var de sitter och var de står.
Så får vi lov, ja får vi lov
att sjunga flickornas visa?

Räven raskar över isen,
räven raskar över isen.
Får vi lov, ja får vi lov
att sjunga gossarnas visa?
Så här gör gossarna var de går,
och var de sitter och var de står.
Så får vi lov, ja får vi lov
att sjunga gossarnas visa?

Räven raskar över isen,
räven raskar över isen.
Får vi lov, ja får vi lov
att sjunga gummornas visa?
Så här gör gummorna var de går,
och var de sitter och var de står.
Så får vi lov, ja får vi lov
att sjunga gummornas visa?

Räven raskar över isen,
räven raskar över isen.
Får vi lov, ja får vi lov
att sjunga gubbarnas visa?
Så här gör gubbarna var de går,
och var de sitter och var de står.
Så får vi lov, ja får vi lov
att sjunga gubbarnas visa?

Räven raskar över isen,
räven raskar över isen.
Får vi lov, ja får vi lov
att sjunga skomakarns visa?
Så här gör skomakarn var han går,
och var han sitter och var han står.
Så får vi lov, ja får vi lov
att sjunga skomakarns visa?

Räven raskar över isen,
räven raskar över isen.
Får vi lov, ja får vi lov
att sjunga bagarens visa?
Så här gör bagaren var han går,
och var han sitter och var han står.
Så får vi lov, ja får vi lov
att sjunga bagarens visa?

Räven raskar över isen,
räven raskar över isen.
Får vi lov, ja får vi lov
att sjunga sotarens visa?
Så här gör sotaren var han går,
och var han sitter och var han står.
Så får vi lov, ja får vi lov
att sjunga sotarens visa?

Räven raskar över isen,
räven raskar över isen.
Får vi lov, ja får vi lov
att sjunga Grin-Olles visa?
Så här gör Grin-Olle var han går,
och var han sitter och var han står.
Så får vi lov, ja får vi lov
att sjunga Grin-Olles visa?

Räven raskar över isen,
räven raskar över isen.
Får vi lov, ja får vi lov
att sjunga Skratt-Olles visa?
Så här gör Skratt-Olle var han går,
och var han sitter och var han står.
Så får vi lov, ja får vi lov
att sjunga Skratt-Olles visa?