Och jungfrun hon går i dansen

Och jungfrun hon går i dansen, även kallad Och flickan hon går i dansen, är en klassisk folkvisa tillika ringlek som ofta sjungs vid dans kring midsommarstången. I leken har alla flickor ett rött band och bildar en ring och promenerar runt efter varandra. Pojkarna promenerar något fortare åt andra hållet i en ring utanför.

Text

Och jungfrun hon går i dansen med röda gullband.
Och jungfrun hon går i dansen med röda gullband.
Dem binder hon om sin kärastes arm,
dem binder hon om sin kärestes arm.

Ack kära min lilla flicka, knyt inte så hårt.
Ack kära min lilla flicka, knyt inte så hårt.
Jag ämnar ej att rymma bort,
jag ämnar ej att rymma bort.

Och flickan hon går och lossar på rödan gullband.
Och flickan hon går och lossar på rödan gullband.
Så hastigt den skälmen åt skogen försvann,
så hastigt den skälmen åt skogen försvann.

Då sköto de efter honom med femton gevär.
Då sköto de efter honom med femton gevär.
"Och vill ni mig något så har ni mig här,
och vill ni mig något så har ni mig när".

Ja, nu har jag blivit gifter, nu har jag fått man.
Ja, nu har jag blivit gifter, nu har jag fått man.
den vackraste gossen i hela vårt land,
den vackraste gossen i hela vårt land.

Ja, nu har jag blivit gifter nu har jag fått fru,
Ja, nu har jag blivit gifter nu har jag fått fru,
den vackrast flickan som finns i vår by.
den vackrast flickan som finns i vår by.