Små grodorna

Små grodorna är en populär danslek på midsommar som dansas lite annorlunda än andra midsommarlekar. Istället före vanlig ringdans hoppar alla deltagare efter varandra med små steg runt midsommarstången, likt små grodor. När "ej öron, ej öron" sjungs viftar alla med händerna vid öronen och när "ej svansar hava de" sjungs viftar alla med händerna bak som en svans. Ibland byts små grodorna ut mot små grisarna.

Text

Små grodorna,
små grodorna
är lustiga att se.
Små grodorna,
små grodorna
är lustiga att se.

Ej öron, ej öron,
ej svansar hava de.
Ej öron, ej öron,
ej svansar hava de.

Koack, ack, ack
Koack, ack, ack
Koack, ack, ack, ack, aa.
Koack, ack, ack
Koack, ack, ack
Koack, ack, ack, ack, aa.

Ursprung

Melodin har spårats till en militärmarsch från den franska revolutionen, "La Chanson de l’Oignon" ("Löksången") med refrängen "Au pas, camarade, au pas camarade / au pas, au pas, au pas!" (I takt, kamrat!). Det berättas att fransmännens dåtida fiender, britterna, med nedsättande ironi ändrade texten till "Au pas, grenouilles!" ("I takt, små grodor!"). Melodin förekommer fortfarande i en barnvisa på franska med originaltexten "Au pas camarades". Hur den hamnade i Sverige är oklart, men texten på engelska antas ha inspirerat.